Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

romaamor
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaincompleta incompleta

July 08 2015

romaamor
Sponsored post
feedback2020-admin
romaamor
5674 dc41 500
Reposted fromlittlefool littlefool viapeasorela peasorela

July 06 2015

romaamor
0053 487d 500
Reposted byMirrrr96violethillkarololololinarabarbarowycudownezyciezonakmicica
romaamor
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viaiceland iceland
romaamor
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
romaamor
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viawrazliwa wrazliwa

June 29 2015

romaamor

June 28 2015

romaamor
Moje serce jest wilkiem 
I nigdy nie chce spać
W mojej głowie dom wiatru
I nie przestaje wiać

I coś mi każe biec
Znów mi każe biec
A ja...
Obok siebie chce wilka
Co biegnie tak jak ja
— N.Nykiel
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viawrazliwa wrazliwa
romaamor
Reposted fromheima heima viawrazliwa wrazliwa

June 26 2015

romaamor
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamyzone myzone
romaamor
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viausmiechprosze usmiechprosze
romaamor
2790 c5e1
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawrazliwa wrazliwa

June 24 2015

romaamor
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viawrazliwa wrazliwa

June 23 2015

1278 3767 500

hobbyoriginell:

Liv Tyler on the set of “Stealing Beauty” (1995).

Reposted fromohnina ohnina viatosiaa tosiaa

June 21 2015

romaamor
4894 ae36 500
Reposted fromrol rol viatbtf tbtf
romaamor
romaamor
romaamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...